NIEUWSBRIEF

KVG Naaldwijk
KVG Naaldwijk is een vereniging van een groep enthousiaste vrouwen, die informatieve en gezellige avonden, activiteiten en uitstapjes organiseert. De vereniging bestaat al meer dan 65 jaar en heeft 185 leden.
2014  Webdesign José Bruinen
Februari 2020                                                                                                                                                         De moderne vrouw   Di.   18 febr.   kaartmiddag Wo. 19 febr.   jaarvergadering Di.     3 mrt.    Van der Klooster mode in Boskoop Di.   24 mrt.   kippen schilderen Beste dames, Was u er ook bij en heeft u ook zo genoten van onze eerste ledenavond van het nieuwe jaar? Jos Thomasse heeft de gave om op humoristische wijze een conference te houden met een aaneenschakeling van uitspraken die wij dagelijks gebruiken. Er werd dan ook veel gelachen door de 120 aanwezige dames. Maar in februari is het ook weer tijd voor het meer serieuze gebeuren van ons gilde, nl. de jaarvergadering. Hoe staan we ervoor en wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? De jaarvergadering vormt altijd een belangrijke afsluiting van het gilde jaar. Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit voor deze avond. Woensdag 19 februari Hof van heden, Dijkweg 20 Jaarvergadering Tijdens deze avond vindt er een bestuurswisseling plaats; 3 dames treden af. Wij nemen afscheid van Els Hoogkamer, Annemarie Koene en Lida Heskes. Zij hebben zich vele jaren voor onze vereniging ingezet, dus dit laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. Als nieuwe voorzitter hebben wij Annet Neerscholten bereid gevonden deze taak op zich te nemen. En gelukkig kunnen we ook weer 2 nieuwe bestuur kandidaten aan u voorstellen nl. de dames Yvonne Reijgersberg en Henny Buijs. Misschien denkt u nu: Dat wil ik ook wel, of dat kan ik beter, schroom niet en meld u aan. Als je aarzelt groeit je angst; als je waagt groeit je moed. Koffie en thee schenken De dames Joke vd Stap en Jacquelien de Bruijn nodigen wij uit om te komen helpen in de keuken bij het schenken van koffie en thee. Contributie 2020 Dames, denkt u er aan de contributie ad € 33,- vóór 15 februari over te maken op Rabo rekening  NL 09 RABO 0135 3822 11 , onder vermelding van uw straatnaam. Onze hartelijke dank. Nieuwe leden We hebben weer 5 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten de dames Nelie van den Berg, Marja van Vliet, Ellen vd Voort, Hettie Boers en Rini Langeveld hartelijk welkom en hopen dat ze een mooie en gezellige tijd bij ons zullen hebben. Jubileum leden Wij mogen meerdere dames feliciteren met hun 40-jarig lidmaatschap van het KVG. Dit zijn: Lien Arkesteijn-van Vliet, Leny Bronswijk-van Vliet, Ans van Holsteyn-van Vliet, Jeannet Lansbergen, Cock v. Veldhoven en Ans Zwinkels-van Kester. De volgende dames zijn 25 jaar lid en dat is zeker ook een felicitatie waard: Grar van Os, Jenny Rijnbeek en Gerda van Veldhoven. We zijn blij dat zij al zoveel jaren bij ons zijn en hopen dat ze nog lang van onze vereniging kunnen genieten.    Nieuws van de activiteitencommissie   Op dinsdag 24 maart  gaan we kippen schilderen. De kippen   zijn al getekend, zodat u ze alleen maar hoeft te schilderen. De   avond begint om 19.30 uur bij de Hooge Hasta, en de   kosten zijn € 12. Graag opgeven door middel van de € 12 in   een envelop  met naam erop en inleveren bij Nel van Schie. Nieuws van het reiscomité Dinsdag 3 maart brengen we een bezoek aan van der Klooster mode in Boskoop. Als u nog mee wilt, dan kunt u zich opgeven, er zijn nog plaatsen genoeg in de bus. Heeft u zich  opgegeven, maar uw vriendin, zus, schoonzus of buurvrouw wil ook graag mee om kennis te maken met de nieuwe voorjaars- en zomermode, dan kunt u hen ook opgeven. De kosten van deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief vervoer met de bus en hun programma: Ontvangst met koffie en een gebakje, presentatie modeshow, een lekkere lunch, na de lunch gelegenheid om de nieuwe mode te bekijken en eventueel te kopen, een spelletje bingo met prijsjes en als afsluiting een glaasje advocaat. Vertrek: dinsdag 3 maart 2020 om 09.30 uur vanaf de Verdilaan, thuiskomst zal weer rond 16.00 uur zijn. Wacht niet te lang met opgeven, want wij mogen maar met 50 personen komen. U kunt het bedrag overmaken op ons rekeningnummer  NL 62 RABO 0142279897 t.n.v. reiscomite KVG. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Rina, tel: 628733 of per mail  r.meer@compaqnet.nl  of bij Lida, tel: 06-29125130 of per mail  lheskes@planet.nl Sociaal werk Bij een jubileum komen we met plezier onze gelukwensen aanbieden. Bent u ziek of weet u iemand anders die ziek is, laat het ons weten! Wij kunnen dan een bezoek brengen of een kaart sturen. Bij overlijden willen wij graag ons medeleven betuigen. Stuur even een berichtje naar: Nel van Schie: e-mail: nelvanschie@kabelfoon.net of bel  tel.: 0174-620236. Leestafel Tijdens de ledenavonden kunt u tijdschriften of boeken, die u zelf niet meer leest, op de tafel in de gang leggen. Dat waarderen wij zeer, want u doet er een ander veel plezier mee. Wij vinden het fijn als de tijdschriften niet ouder zijn dan drie maanden. Het bestuur hoopt op uw begrip hiervoor. 29 februari is de dag om alles te doen waar je de afgelopen 4 jaar geen tijd voor had Naaldwijk, februari 2020, namens het bestuur Thea Kouwenhoven
Home Bestuur Programma Nieuwsbrief Reiscomité Activiteiten Contact Foto's Nieuwsbrief