NIEUWSBRIEF

KVG Naaldwijk
KVG Naaldwijk is een vereniging van een groep enthousiaste vrouwen, die informatieve en gezellige avonden, activiteiten en uitstapjes organiseert. De vereniging bestaat 71 jaar en heeft 173 leden.
2021 Webdesign José Bruinen
Home Bestuur Programma Nieuwsbrief Reiscomité Activiteiten Contact Foto's
Katholiek vrouwengilde afd. Naaldwijk voor de moderne vrouw
NIEUWSBRIEF  JANUARI 2022 Woensdag 19 januari Ledenavond is vervallen “voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat” Beste dames, Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het nieuwe jaar alweer enkele weken oud. Het bestuur hoopt dat 2022 voor jullie goed is begonnen. Wij wensen jullie een mooi en gezellig, maar vooral gezond 2022, waarin wij elkaar weer volop kunnen ontmoeten! Terugkijkend op 2021 hebben we bijna alleen maar machteloos moeten toezien hoe onze plannen in het water gevallen zijn. Omdat ook de kerstviering niet door kon gaan, heeft het bestuur alle kerstpresentjes bij de leden thuisbezorgd. Hierop zijn heel veel leuke en hartverwarmende reacties gekomen. Hartelijk dank daarvoor! Ook in het nieuwe jaar draait alles nog op afstand houden. Onze ledenavond van 19 januari kon helaas niet doorgaan.  Ledenraadpleging We hebben jullie eerder al laten weten dat het bestuur voor een moeilijke keuze staat. Daarover zijn jullie uitgebreid geïnformeerd in onze ledenraadpleging. We hebben al veel reacties ontvangen. Daaruit spreekt de betrokkenheid van onze leden en dat is hartverwarmend!  Het zou mooi zijn als nóg meer leden hun stem laten horen, dus heb je nog niet gereageerd, doe dat dan alsnog! Dat kan tot 30 januari a.s. Contributie 2022 Wij kunnen onze activiteiten alleen voortzetten met jullie bijdrage. Wil je vóór 15 februari 2022 € 33 overmaken op bankrekening NL 09 RABO 013 53 82 211 t.n.v. KVG Naaldwijk? Graag onder vermelding van je straatnaam om verwarring van leden met dezelfde achternaam te voorkomen. Dames die niet via de bank of giro kunnen betalen, mogen het gepast afgeven bij onze penningmeester Marian Fransen, Dotterbloem 12 in Naaldwijk onder vermelding van naam en adres. Namens de penningmeester hartelijk dank! Aangepast Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk Reglement is aangepast omdat de overheid nieuwe eisen stelt aan het bestuur van verenigingen.  Wil je het Huishoudelijk Reglement inzien? Stuur dan kun je een mail naar kvgnaaldwijk@outlook.com. Jubileum leden Dit jaar zijn twee leden 25 jaar lid van onze vereniging, te weten: Ank v.d.Burg en Wil v.d.Ende-Verbeek. Wij willen deze dames hiermee van harte feliciteren en hopen dat zij nog vele jaren met plezier lid blijven. Adreswijzigingen Graag doorgeven aan Marjo van Scheijndel; zij verzorgt de ledenadministratie. Stuur een mailtje naar jvscheijndel@kabelfoon.nl of bel 0174 623 467. Sociaal werk Bij een jubileum willen we graag onze gelukwensen aanbieden. Ben je ziek of weet je iemand anders die ziek is, laat het ons weten! Wij kunnen dan  een kaartje sturen. Bij overlijden willen wij graag ons medeleven betuigen. Stuur even een berichtje naar Nel van Schie nelvanschie@kabelfoon.net of  bel 06 28 83 58 74 Bewaar wat fijn is of het nu groot of klein is. Hou vast wat raakt. Laat los wat niet gelukkig maakt Naaldwijk,  januari 2022. namens het bestuur Thea Kouwenhoven
Nieuwsbrief